logo_galeria_sd
 

OFERTA

A - H
I - O
P - ¯
NOWOŚCI


Kontakt: oferta@galeriasd.pl


JJankowski Krzysztof
Para trójkątna, 2014
brąz, kamień
wys. 69 cm
Troska, 2014
br±z
wys. 24 cm
Byk, 2013
br±z
wys. 21 cmK
 

Kaleta Dariusz
Weneckie małżeństwo smoka
2006
olej, płótno
70 x 90 cm
Bez tytu³u
olej, p³ótno
90 x 31 cmKiersztyn Lidia
  
Per³owy poranek, 2010
tech. w³asna, p³ótno
46 x 55 cm


Kirilenko Roman
  
W poszukiwaniu w³asnego cienia, 2013
akryl, tech. w³asna, p³ótno
40 x 30 cm

Kizlich Krzysztof
Kotek na schodach, 2010
brąz, drewno
wys. 13 cm
Kot na poduszce
brąz, drewno
wys. 6 cm
Kotek na krzesle
braz
wys. 20 cm
Kotek z myszka na poduszce, 2012
braz, drewno
wys. 7 cm
Rybki, 2013
braz patynowany na marmurze
13 x 27 cmKlimczyk Tomasz
Zapatrzenie z kotem, 2014
akryl, p³ótno
46 x 46 cmKo³odziejek-Herman Urszula
¦wiat³ocienie XX, 2008
akwatinta, papier
35 x 44 cm
¦wiat³ocienie XXI, 2008
akwatinta, papier
35 x 44 cm


Ko³panowicz Marcin
Droga na wschód, 2000
pastel, papier
57 x 58 cm

Kostecki Tomasz
Sztorm, 2008
olej, p³ótno
60 x 50 cm


Kotliñska Magdalena
Teatr, 2013
olej, akryl, p³ótno
50 x 50 cmL


Lachur Zdzis³aw
     
Poezja 2003-4
tech. w³asna, p³yta
68 x 53 cm
Koñ-¿ycie, 2004
tech. w³asna, p³yta
60 x 86 cm
Naród, 2004
tech. w³asna, p³yta
60 x 76 cm
 
     
T³um, 2004
tech. w³asna, p³yta
33 x 83 cm
bez tytu³u, 1960
tusz, gwasz, papier
20 x 13 cmLaskowski Henryk
     
Octobre, 2015
akryl, p³ótno
92 x 65 cm
Pole Marsowe, 2015
akryl, p³ótno
50 x 65 cm


Lewandowski Janusz

 
Zadumanie, 2010
olej, p³ótno
60 x 40 cmLustyk Bogus³aw
Je¼d¼cy
akryl, p³ótno
46 x 61 cm
¬rebaki
pastel, tektura
47 x 67 cm
 
     
K³ótnia przy ¿³obie, 2012
tusz akrylowy, papier
67 x 47 cm
Polowanie z soko³em
tusz, papier
57 x 76 cm
Pony, 2013
tusz, papier winylowy
37,6 x 47 cm


Luteracki Jaros³aw
           
Do upojenia, 2015
olej, p³ótno
80 x 70 cm
Próba czasu, 2015
olej, p³ótno
80 x 80 cm
Przytulony, 2015
olej, p³ótno
40 x 40 cm
Ptaszki w klatce, 2010
olej, p³ótno
90 x 90 cm
 


MMarczukiewicz Adam
     
Cyprysy, 2002
olej, p³ótno
90 x 70 cm
Przed domem, 2003
olej, p³ótno
80 x 65 cmMarsza³ek Waldemar Jerzy
  
Postaæ z pomarañczami, 2009
olej, p³ótno
37 x 35 cmMichalik Marian
Rok 1982, 1995
olej, p³ótno
120 x 120 cm
Rok 1982, 1995
olej, p³ótno
120 x 120 cm

Miliñski Dariusz
Grajki z P³awnej, 2015
olej, p³ótno
40 x 40 cm
Grajki z P³awnej, 2015
olej, p³ótno
30 x 30 cm


Moryciñski Grzegorz
  
Dziewczyny w kawiarni, 2006
pastel, karton
100 x 70 cmN


Naliwajko Marzena
  
sygn. Pola Minster
Sfinks, 2010

olej, p³ótno
50 x 60 cm


Naliwajko Piotr
  
Z Dawidem, 2011
olej, p³ótno
73 x 51 cm
Portret mê¿czyzny
olej, p³ótno
65 x 60 cm


Narkiewicz Edward
  
Bociany, 1997
olej, p³ótno
81 x 60 cm
Zima - zaj±c Dürera, 1995
olej, p³ótno
55 x 46 cm


Newelski Andrzej
  
Jimmy, 2013
olej, p³ótno
73 x 60 cm


Novák-Zempliñski Maksymilian
Z cyklu Navis Pneumaticus , 2015
olej, p³yta
82 x 124 cmNowicka Halina
W ogrodzie, 2014
akryl, p³ótno
30 x 30 cm
Pejza¿ z sin± dal±…, 2014
akryl, p³ótno
30 x 30 cm


Nowosadzki Zbigniew
     
Z latawcem, 2009
olej, p³ótno
120 x 70 cm
Sen, 1999
pastel, karton
50 x 34.5 cm

 

O
 

Ochman Wies³aw
        
Zima
olej, p³ótno
38 x 55 cm
Zima, 1985
olej, p³yta
23 x 30,5 cm
Ch³odne ¶wiat³o ksiê¿yca, 1998
olej, p³ótno
19 x 24 cm
 
           
Kwiaty, 1989
olej, tektura
36 x 29 cm
Glanów, 1978
olej, tektura
17,5 x 22 cm
Wspomnienie z..., 1978
olej, p³ótno
11 x 15 cm
Pejza¿ z drzewami, 1989
olej, p³yta
40 x 30 cm


Oleczek Lidia
  
¦limak
mosi±…dz,szk³o kryszt.
13 x 22 x 11 cm
 


Opala Agnieszka
Pole zwyciêzcy, 2009
olej, p³ótno
80 x 90 cm
 

OFERTA

A - H
I - O
P - ¯
NOWO¦CI
 
wykonanie SD, wrzesieñ 2015