logo_galeria_sd
12 czerwca 2009 - 12 lipca 2009 w Galerii SD Panorama
DANIEL PIELUCHA - MALARSTWO

Uroczyste otwarcie 18 czerwca 2009
Galeria SD Panorama
al. W.Witosa 31/48
Kontakt: panorama@galeriasd.pl

        
Drobisko, 2008
olej, pótno
75 x 90 cm
Fauny w zbou, 2009
olej, pótno
95 x 150 cm
Komin, 2007
olej, pótno
80 x 120 cm

           
Judeopolonia, 2009
olej, pótno
95 x 160 cm
Kuszenie w.Antoniego,
2008

olej, pótno
130 x 100 cm
Panna Dziewanna,
2008

olej, pótno
130 x 100 cm
Za stodo, 2009
olej, pótno
100 x 130 cm

        
Litania pod
krpieem, 2005

olej, pótno
100 x 120 cm
Matnia, 2007
olej, pótno
30 x 24 cm
Mauzon
olej, pótno
56 x 83 cm

              
Drabina, 1992
olej, pótno
120 x 80 cm
Pastuch, 2007
olej, pótno
24 x 33 cm
Sztafeta, 1990
olej, pótno
77 x 88 cm
Upadek Centaura
olej, pótno
120 x 81 cm
Garacz, 2008
olej, pótno
110 x 70 cm


DANIEL PIELUCHA

Mieszkam w rodku Polski, nad
Wart, gdzie yli moi przodkowie.
Std wyruszam w malarskie podróe,
ale zawsze z radoci wracam.
Tu jestem najbliszy wspóczesnym
i wspóczesny najbliszym.

Artysta ukoczy Krakowsk Akademi Sztuk Piknych w 1985 roku. Najwaniejsz form jego twórczoci jest olejne malarstwo sztalugowe. NADREALIZM POLSKI – jak sam okreli charakter swego malowania – jest inspirowany pejzaem naszej wsi, jej folklorem i wierzeniami. Motywacje dla nowych prac przynosz mu Plenery Sztuki Figuratywnej, w których chtnie bierze udzia. Surrealistyczna metafora wszechobecna w obrazach Daniela Pieluchy jest przez niego przewartociowywana w zalenoci od tego, czy stanowi desperacki moralitet sytuacji spoeczno-duchowej czowieka, czy tylko zamajaczy w turpistycznym wizerunku wiata. Malarz podkrela swój szacunek do historii i tradycji malarstwa polskiego, zwaszcza z drugiej poowy XIX w. Z wielk dbaoci o warsztat kultywuje w swojej twórczoci to, co stanowi o jej wyjtkowoci. W dobie globalizacji zachowanie wasnej tosamoci jest dla niego jedynym rygorem jaki stawia przed swoim malarstwem. Wybierajc midzy biblijn, mitologiczn czy ludow tematyk opowiada nam o kondycji czowieka w specyficznie polskiej konwencji surrealistycznej. wiadomie nie zauwaajc wszystkiego tego, co niesie tzw. AWANGARDA, uprawia malarstwo zaorujc ugór midzy yznymi polami Jacka Malczewskiego a Zdzisawa Beksiskiego. Zaraony "dudograczowsk" chorob na Polsk, jest twórc naturalnie wpisujcym si w nurt sztuki narodowej. Artysta czynnie bierze udzia w zbiorowych wystawach malarstwa polskiego, wystawiajc równoczenie indywidualnie. Prace jego poprzez galerie Warszawy, Katowic czy Krakowa trafiaj do prywatnych kolekcji w Polsce i za granic. Daniel Pielucha uczestniczy min. we wszystkich od 2000 roku Plenerach Sztuki Figuratywnej w Szczyrku oraz w Kamionie (od 2005 r. im. Jerzego Dudy-Gracza). W latach 2004-2008 bra udzia w Wystawach Polskiego Malarstwa Wspóczesnego w Nowym Jorku. Reprezentowa malarstwo polskie w 1996 r. w Midzynarodowym Triennale w Berlinie - "Die Kraft Der Bilder". Jego obrazy Galeria Adi-Art prezentowaa na wystawach sztuki polskiej w Sztokholmie i Meksyku. Jest autorem wystaw indywidualnych w Katowicach, Owicimiu, Czstochowie, Gogówku, Szczyrku i Warszawie wykonanie SD, 2009