Publikacje

Galeria SD wydała jak dotąd dwa albumy - katalogi poświęcone wybranej grupie twórców, których prace są stale prezentowane w naszej Galerii. Ich celem jest popieranie i popularyzowanie współczesnej sztuki polskiej. Inicjatywa powstania katalogów została bardzo dobrze przyjęta przez artystów. To między innymi dzięki ich pomocy udało się zrealizować ten zamiar.

  
wykonanie SD, 2005